Audyty podatkowe

Zwrot podatku VAT (tzw. bezpośredni, tj. na rachunek bankowy podatnika) od lat budzi spore emocje wśród pracowników organów podatkowych, a w konsekwencji także i wśród podatników. Wniosek o zwrot znacznej (w ocenie organu) kwoty skutkuje z reguły wszczęciem kontroli podatkowej mającej na celu weryfikację jego zasadności.

Stwierdzenie nieprawidłowości przez organy podatkowe może skutecznie uprzykrzyć życie – poza zakwestionowaniem prawa do odliczenia, może ono zakończyć się także ustaleniem dodatkowego zobowiązania – tzw. „sankcji VAT”.

Do takiej sytuacji warto się odpowiednio przygotować, dlatego w celu minimalizacji ryzyka uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia, zachęcam do skorzystania z usługi polegającej na przeprowadzeniu badania prawidłowości swoich rozliczeń przed wystąpieniem z wnioskiem o zwrot VAT oraz przed przeprowadzeniem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego.

***

Zachęcam także do skorzystania z usługi polegającej na okresowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń przez podmioty, które nie występują z wnioskiem o zwrot VAT, ale z uwagi na okoliczności towarzyszące mogą przypuszczać, że z takim wnioskiem wystąpią ich kontrahenci, co w konsekwencji może przełożyć się na konieczność udostępnienia własnej dokumentacji podatkowej organom podatkowym.

Zainteresowała Cię moja oferta?

Skontaktuj się z nami już teraz