Reprezentowanie w sprawach podatkowych

Charakterystyczną cechą w stosowaniu prawa podatkowego jest to, że do oceny skutków prawnych poszczególnych zdarzeń powołane są organy podatkowe, które jednocześnie reprezentują interes Skarbu Państwa (bądź właściwej jednostki samorządu terytorialnego).

Mimo iż organy podatkowe mają obowiązek równego traktowania obu interesów – Skarbu Państwa i podatnika – w praktyce często dochodzi do sytuacji, w której na ten pierwszy patrzą one “z większą przychylnością”. W tej nierównej relacji podatnicy nie muszą być pozostawieni na łaskę i niełaskę organów podatkowych, jednak bardzo  ważne jest, aby w porę umieli oni skorzystać
z przysługujących im uprawnień.

W tym celu w toczącym lub formującym się sporze podatkowym warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – im wcześniej, tym skuteczniej będziecie Państwo mogli bronić swoich praw na jego późniejszym etapie.

Oferuję Państwu profesjonalną obsługę sporów podatkowych na każdym etapie.

***

  • Czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe, postępowania podatkowe (naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych)
  • Interpretacje podatkowe (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
  • Spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)

Chętnie podejmę się reprezentowania Cię w sprawach podatkowych na terenie województwa Mazowieckiego – Paweł Wawrzynowski.

Zainteresowała Cię moja oferta?

Skontaktuj się z nami już teraz