Opinie prawnopodatkowe

• Umowy, transakcje • Analiza • Rekomendacje

***

Poszczególne zdarzenia gospodarcze – w tym w szczególności transakcje – powodują określone skutki w sferze prawa podatkowego. Ich prawidłowa identyfikacja na odpowiednio wczesnym etapie może pozwolić na prawidłowe i wygodne zaplanowanie swoich działań w sposób, który po pierwsze pozwoli uniknąć niespodziewanych zobowiązań podatkowych, po drugie zaś  umożliwi zgromadzenie niezbędnej dokumentacji minimalizującej ryzyko odmiennej oceny tych zdarzeń przez organy podatkowe.

Zapraszam do skorzystania z usługi polegającej na sporządzeniu pisemnej opinii dotyczącej prawnopodatkowych skutków już zawartych transakcji jak również transakcji dopiero planowanych.

Opinia prawna zawiera:

  • opis analizowanego zdarzenia
  • aktualny (w razie potrzeb także  historyczny lub wynikający z projektowanych aktów prawnych) stan prawny i jego wykładnię aprobowaną przez doktrynę i orzecznictwo
  • przewidywane  podatkowoprawne skutki analizowanego zdarzenia na gruncie obowiązującego stanu prawnego
  • rekomendacje

Usługa w zależności od potrzeb może polegać także na udzielaniu mniej sformalizowanych odpowiedzi na bieżące zapytania dotyczące prawidłowego stosowania prawa podatkowego na gruncie obowiązującego lub projektowanego stanu prawnego.

Zainteresowała Cię moja oferta?

Skontaktuj się z nami już teraz