Interpretacje podatkowe

Prawo podatkowe to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim ich wykładnia. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której pomimo braku zmiany brzmienia przepisów podatkowych, zmienia się ich interpretacja dokonywana przez organy podatkowe. Skutkiem takiego „nowego podejścia” do obowiązujących przepisów nierzadko może być zakwestionowanie prawidłowości rozliczeń dokonanych w oparciu o poprzednią interpretację.

Narzędziem, które pomoże zabezpieczyć się  przed niekorzystnymi skutkami takiego „nowego podejścia” może okazać się interpretacja przepisów prawa podatkowego (w szczególności interpretacja indywidualna).

Warunkiem skorzystania z takiego zabezpieczenia jest jednak prawidłowo sporządzony wniosek.

Zachęcam do skorzystania z usługi,  w ramach której oferuję analizę przedstawionego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego oraz sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Działam głównie na terenia województwa Mazowieckiego.

Zainteresowała Cię moja oferta?

Skontaktuj się z nami już teraz